Kamery PTZ

Lumens VC-G50


Kamery PTZ (ang. Pan/Tilt/Zoom) pozwalaj?ce na zdalne sterowanie przez u?ytkownika to uniwersalne urz?dzenia, które s?u?? m.in. do nagrywania spotka? w salach konferencyjnych, obrad, sesji czy wyk?adów odbywaj?cych si? w salach plenarnych. Co wi?cej kamery PTZ pozwalaj? na przeprowadzanie transmisji na ?ywo, a tak?e mog? pos?u?y? jako idealne rozszerzenie zestawów do wideokonferencji.


LumensVC-G50 HD (PTZ) to kamera wyposa?ona w profesjonaln? matryc? 1/2.8” pozwalaj?c? uzyska? p?ynny obraz w rozdzielczo?ci FullHD przy 60kl./s. Du?y zakres zoomu optycznego (20x), ustawienia balansu bieli i ekspozycji dostarczaj? wyra?ny obraz nawet w przypadku s?abo o?wietlonych scen lub w sytuacjach gdy du?ych ró?nic pomi?dzy najja?niejszymi i najciemniejszymi partiami obrazu. Kamera zapewnia szerokie pole widzenia, a dzi?ki wydajnemu silnikowi tak?e szybkie i ciche ustawienie pozycji. Z??cza 3G-SDI, DVI, Component, i C-Video pozwalaj? nie tylko na równoczesne ich wykorzystanie, ale tak?e zapewniaj? najwy?sz? mo?liw? jako?? jak? mo?emy uzyska? w urz?dzeniu wy?wietlaj?cym.   Model VC-G50 jest kompatybilny z niemal ka?dym urz?dzeniem wy?wietlaj?cym. 100 predefiniowanych zestawów ustawie? oraz zdalne sterowanie pozwol? osi?gn?? efektywn? prac? i efektowne rezultaty.  Model VC-G50 pozwala na uzyskanie czystego i ?ywego obraz bez ?adnych zniekszta?ce?. Idealnie nadaje si? do nagrywania wyk?adów i wyst?pie?, wideokonferencji oraz systemów ochrony.

  • Sygna? wyj?ciowy FullHD 1080p, 60 klatek na sekund?<t0/><t1/>
  • Wysoka pr?dko??: 60 klatek na sekund?
  • Do 100 predefiniowanych ustawie? zapewni prostot? u?ytkowania w ka?dych warunkach
  • 240-krotny zoom (20x zoom optyczny oraz 12x zoom cyfrowy zoom)
  • SDI, DVI, Components i C-Video mog?ce pracowa? równocze?nie
  • Pr?dko?? obrotu i pochy?u: 300 stopni / sekund?
  • Zakres obrotu od -170° do +170°. Zakres pochy?u od 90° do -30°
  • Szybka reakcja, idealny obraz bez rozmycia szybka, powtarzalna i cicha praca pozycjonowania dostarczaj? rezultaty wysokiej jako?ci
  • Wspó?praca z wieloma systemami wideokonferencji oraz nagrywania


Jako?? obrazu - VC-G50 jest wyposa?ona w profesjonaln? matryc? 1/2.8 cala przetwarzaj?cej obraz w sygna? FullHD 1080p.

Szeroki zakres obrotu, pochy?u i zoomu - Wydajny silnik pozwala na kontrolowanie ustawienia kamery w szerokim zakresie (Obrót od -170° do +170° w poziomie; pochy? od -30° do +90°), szybko sprawnie i precyzyjnie.

Wsparcie wielu standardów sygna?u - VC-G50 pozwala na zmian? formatu wyj?ciowego na NTSC/PAL, SD, Full HD, dzi?ki czemu jest kompatybilny z wi?kszo?ci? urz?dze? wy?wietlaj?cych.

Interface 3G-SDI - VC-G50 wspiera standard 3G-SDI umo?liwiaj?cy transmisj? nieskompresowanego cyfrowego sygna?u video bez ?adnych opó?nie? na dystansie do 150 metrów.

Obrót obrazu - Wbudowane funkcje obrotu i odbicia obrazu umo?liwiaj? wiele opcji instalacji.

Prosta obs?uga - Pilot zdalnego sterowania pozwala na ?atwe kontrolowanie pozycji kamery oraz innych ustawie?.

100 predefiniowanych ustawie? oraz zdalne sterowanie pozwol? osi?gn?? efektywn? prac? i efektowne rezultaty.

Sterowanie przez RS-232/422 - Ustawienia kamery (pozycja i funkcje) mog? by? kontrolowane zdalnie dzi?ki szybkim interfejsom RS-232/422.

Gwarancja: 3 latacena: kontakt

Ceny podane na stronie lumens.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa polskiego. Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Rzeczywisty wygląd urządzeń może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.