Kamery PTZ

Lumens VC-A20P


Kamery PTZ (ang. Pan/Tilt/Zoom) pozwalaj?ce na zdalne sterowanie przez u?ytkownika to uniwersalne urz?dzenia, które s?u?? m.in. do nagrywania spotka? w salach konferencyjnych, obrad, sesji czy wyk?adów odbywaj?cych si? w salach plenarnych. Co wi?cej kamery PTZ pozwalaj? na przeprowadzanie transmisji na ?ywo, a tak?e mog? pos?u?y? jako idealne rozszerzenie zestawów do wideokonferencji.


Lumens™ VC-A20P HD PTZ to kamera wyposa?ona w profesjonaln? matryc? 1/2.8” pozwalaj?c? uzyska? p?ynny obraz w rozdzielczo?ci FullHD przy 60 kl./s. Du?y zakres zoomu optycznego (10x), ustawienia balansu bieli i ekspozycji dostarczaj? wyra?nego obrazu nawet w przypadku s?abo o?wietlonych scen lub du?ych ró?nic pomi?dzy najja?niejszymi i najciemniejszymi partiami obrazu. Kamera zapewnia szerokie pole widzenia, a tak?e pozwala na szybkie i ciche ustawienie pozycji. szeroki zestaw z??cz i interfejsów(m.in. Ethernet, DVI-I oraz C-Video).  , z którymi wspó?pracuje model VC A20P sprawia, ?e instalacja tego urz?dzenia ma bardzo du?e mo?liwo?ci Z??cza te pozwalaj? nie tylko na równoczesne ich wykorzystanie, ale tak?e zapewniaj? najwy?sz? mo?liw? jako?? jak? mo?emy uzyska? w urz?dzeniu wy?wietlaj?cym. 128 predefiniowanych zestawów ustawie? oraz zdalne sterowanie pozwol? osi?gn?? efektywne i efektowne rezultaty.


  • Sygna? wyj?ciowy FullHD 1080p, 60 klatek na sekund?
  • 10x zoom optyczny
  • Ethernet, DVI-I oraz C-Video, dzia?aj?ce jednocze?nie
  • Pr?dko?? obrotu oraz pochy?u: 120° na sekund?
  • K?t widzenia: do 56.5°
  • Wej?cie audio
  • Wbudowane funkcje obrotu i odbicia obrazu
  • Do 128 predefiniowanych ustawie? zapewni prostot? u?ytkowania w ka?dych warunkach

Jako?? obrazu

Kamera VC-A20P jest wyposa?ona w profesjonaln? matryc? 1/2.8 cala przetwarzaj?cej obraz w sygna? FullHD 1080p. Matryca zapewnia doskona?e odwzorowanie kolorów oraz wysokiej jako?ci obraz.


Szeroki zakres obrotu, pochy?u i zoomu

VC-A20P pozwala na szeroki zakres ruchu ( -170° to +170° w poziomie; -30° to +90° w pionie), szybkie, ciche i precyzyjne pozycjonowanie.


Wsparcie wielu standardów sygna?u 

VC-A20P pozwala na zmian? formatu wyj?ciowego na NTSC/PAL, SD, Full HD, dzi?ki czemu jest kompatybilny z wi?kszo?ci? urz?dze? wy?wietlaj?cych.


Ethernt

VC-A20P jest zgodny ze standardem kompresji wideo w formacie H.264 dzi?ki czemuobci??enie sieci jest zminimalizowane. Technologia ta zmniejsza równie? ilo?? miejsca na dyskach twardych jaka b?dzie potrzebna do nagrywania materia?ów. Dodatkowo model VC-A20P posiada mo?liwo?? streamowania w standardzie ONVIF.


Wej?cie Audio

VC-A20P pozwala na pod??czenie wej?cia audio oraz zakodowanie go w standardzie AAC i transmisj? przez Internet. Dzi?ki temu rozwi?zaniu mo?na uzyska? transmisj? wysokiej jako?ci d?wi?ku przy niewielkich kosztach instalacji.    


128 predefiniowanych ustawie?

128 predefiniowanych zestawów ustawie? oraz zdalne sterowanie pozwol? osi?gn?? efektywne i efektowne rezultaty.


Sterowanie przez RS-232/422

Ustawienia kamery (pozycja i funkcje) mog? by? kontrolowane zdalnie dzi?ki szybkim interfejsom RS-232/422.


Gwarancja: 3 latacena: kontakt

Ceny podane na stronie lumens.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa polskiego. Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Rzeczywisty wygląd urządzeń może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.